Türkçe’nin Dahil Olduğu Köken

Türkçe'nin Dahil Olduğu Köken
Türkçe’nin Dahil Olduğu Köken

Her ulusun kendi kökenin yapısına göre şekillenmiş konuşma biçimleri, dilleri vardır. Bundan dolayı her medeniyet, bulunduğu coğrafyaya ve bu coğrafyanın şartlarına göre diller geliştirmiştir. Bu özel anlaşma sisteminin bölgeler arası farklılık göstermesi sebebiyle dünya üzerinde çok sayıda lisan türemiştir. Günümüz dillerinin kökenlerine bağlı olarak sınıflandırılması sonucunda ise dil ailesi denen, dillerin geçmişini ve ortak yönlerini gözler önüne seren sistematik bir yapı ortaya çıkar.

Köken:

Dünya üzerindeki diller belirli bir gelişmişlik düzeyine sahiptir. Günümüz dünya dilleri, mirasını en eski –ilkel- dillerin yapıtaşlarından devralmıştır. Böylelikle “aynı kökenin mirasını taşıyan lisanlar akraba sayılmışlar ve dil ailelerini oluşturmuşlardır”.

Lisan Kategorizasyonu:

Dillerin sınıflandırılmasına ilk olarak 18. yüzyılın sonlarında rastlıyoruz. Bu işlem; diller arasındaki bağlantılara ve dillerin benzerliklerinin ortaya çıkarılmasıyla paralel olarak yapıldı. Nihayetinde bu kriterler (diller arasında bağlantı ve benzerlikler) tespit edildiğinde, bu dillerin geçmişte aynı kökenden türemiş olduğu kanısına varıldı.

Köken Bakımından Lisanlar:

Günümüz dillerinin büyük bir kısmı, geçmişte aynı kökenden türemiştir. Dünya genelinde ciddi bir çeşitlilik sunan dil aileleri ve bu dil ailelerinin bağlı bulundukları kökenler şunlardır:

1-) Ural-Altay:

A-) Ural Dilleri: Macarca, Fince, Estonca

A-) Altay Dilleri: Türkçe, Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Japonca, Korece

2-) Hint-Avrupa:

A-) Asya Dilleri:

a-) Hint-İran Dilleri:

Hint Dilleri: Hintçe, Urduca

İran Dilleri: Farsça, Peştunca, Tacikçe

B-) Avrupa Dilleri:

Latin Dilleri: Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Romence

Germen Dilleri: Almanca, İngilizce

İslav Dilleri: Rusça, Bulgarca, Sırpça, Hırvatça, Çekçe, Lehçe

3-) Hami-Sami: Arapça, İbranice, Habeşçe

4-) Çin-Tibet: Çince, Tibetçe

5-) Bantu: Afrika Dilleri

Dilimizin Kökeni ve Yapısı:

Dilimiz hakkında genel bilgiler olarak şunları sıralamak mümkündür:

– Eklemeli (bitişken) diller grubunda yer alır. Eklemeli dil, değişkenlik göstermeyen kökler ile bu köklere eklenen ekler sonucunda ortaya çıkan sözcüklerin oluştuğu bir yapıya sahiptir. Dilimizde ekler daima kökün sonuna gelir ve bu dilimizi “sondan eklemeli bir dil” haline getirir.

– Dilimizin yaşı konusunda Göktürk Yazıtları en eski yazılı belgelerimiz (8. Yüzyıl) olmakla beraber büyük önem arz eder. Orhun Abideleri (Göktürk Yazıtları) öncesi bulunan bazı yazışmalar (Bizans-Göktürk Yazışmaları, Yenisey Yazıtları) da tarihimizin ve lisanımızın kökeni hakkında ciddi bilgiler içermektedir. Bu materyaller dolayısıyla elde ettiğimiz “Dilimiz 8. yüzyıldan beri vardır” düşüncesi kanıtlara dayanmak suretiyle gerçekliğe uymaktadır. Bunun yanı sıra yazılı kaynak olmamasına karşın yapılan bazı tahminler ve teorilerle, dilimizin kökeninin 5000 yıl önceye dayandığı tahmin edilmektedir.

Türk Dilinin Kendi İçinde Bölümleri:

Dünyada konuşulmakta olan muhtelif dillerde olduğu gibi, Türk dilleri içinde de kategorizasyon (bölümlere ayırma) metodu kullanılmaktadır. Bu bölümler şöyledir;

1-) Altay:

AA-) Ana (Kök)

Aa-) Eski: Göktürk Dönemi, Uygur Dönemi, Karahanlı Dönemi

A-) Batı (Oğuz)

aa-) Eski Anadolu Dönemi

a-) Osmanlı Dönemi

– Çağdaş Dönem: Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Gagavuz.

B-) Kuzey-Doğu:

aa-) Kuzey (Kıpçak) Dönemi

bb-) Doğu (Çağatay) Dönemi

a-) Çağdaş Dönem: Kazak, Kırgız, Özbek, Uygur, Tatar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + 7 =