Türk Edebiyatının İlk Tarihi Romanı Hangisidir?

Türk Edebiyatının İlk Tarihi Romanı Hangisidir - Türk Edebiyatının İlk Tarihi Romanı Hangisidir?

Türk edebiyatında tarihi bakımından ilk olma özelliğini taşıyan roman, usta şair ve yazar Namık Kemal tarafından yazılan Cezmi romanıdır. Cezmi romanı 1980 yılının ilk başlarında Midilli’de kaleme alınmıştır. Namık Kemal’in bu eseri İslam birliği ülkesiyle ilgili bir eserdir. Plan aralığı geniş tutulmuş fakat istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Edebiyatımızda tarihi roman yazımı bu eserle ortaya çıkmaya başlamıştır. Eser iki cilt olarak tasarlanmış ancak sadece bir cilt olarak tamamlanabilmiştir. İran ile Osmanlı Devleti arasında yapılan savaştan sonra esir düşen Adil Giray’ın, orada bulunan Perihan, Şehriyar ve Cezmi ile olan ilişkilerini anlatılmaktadır.

Eserin Konusu Ve Tahlili

Romanın başkahramanı, III. Mehmet döneminde İstanbul’da ortaya çıkan bir kısım atlı askerin oluşturduğu grubun lideri olan Cezmi’dir. Eserde Cezmi’nin yetişip ortaya, Osmanlı İran arasındaki savaş kahramanlıklarını, İran’da esaret altında olan Kırım Şehzadesi Adil Giray’ı kurtarma çabası içerisinde olması, usta yazarın coşkun ve akıcı bir üslubu ile anlatılır. Adil ve ona âşık olan Şah’ın karısı ve kız kardeşi romanın sonunda yaşamını yitirirler. Şehriyarın askerleri Perihan ve Adil Giray’ı da öldürürler fakat aşkları baki kalır. Her iki kişi de aynı mezara romanın kahramanı olan Cezmi tarafından defnedilir. Cezmi’nin tek konu olacağı romanın ikinci cildi yazılamamıştır. Eser parça parça yayınlanmıştır, tarihi olarak ise üç devletin tarihi anlatılmaktadır: Osmanlı, Kırım ve İran.

İstanbul’da başlayan olay, savaşları takip ederek İran sınır hattına, oradan Kırım’a, en son olarak da İran devletine kadar uzanır. Romanın genel olarak çoğunluğunu son bölüm oluşturur.

Eserin Dönemi

Cezmi, tarihi bir roman özelliği taşır; fakat anlatıldığı devrin değil, ortaya çıktığı devrin dili kullanılmıştır. Namık Kemal, 16. yüzyılı içini kapsayan bir eser kaleme almaya başlamış fakat ne acı bir durumdur ki tamamlayamamıştır. Bu edebi eser romanlar içerisinde hem tarihi hem genel kültürü bakımından önemli özellik taşımaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × one =