Şarap Tanrısı Kimdir?

arap Tanrısı Kimdir - Şarap Tanrısı Kimdir?

Dionysos Eski Yunan mitolojisinin en gizemli tanrısıdır. Latince adı Bakkhos olan bu tanrı, ölümsüz olmakla birlikte, diğer Yunan Tanrıları göz önünde bulundurulduğu zaman hiyerarşik açıdan alt sıralarda yer alır. Dionysos ayrıca eski Yunan mistisizminin de kaynağı olduğu için antik mitoloji içerisinde karakteristik bir özelliğe sahiptir.

Dionysos’un Doğumu

Eski Yunan mitolojisine göre Dionysos, Semele ile Zeus’un oğludur. Gökyüzü tanrısı olduğu kadar “çapkın tanrı” olarak da nitelendirilen Zeus, bu seferde Kadmos ve Harmnia’nın Kızı Semele’ye aşık olmuştur. Semele’yi elde etmek isteyen Zeus ona her isteğini yerine getireceğini söyleyerek yemin eder. Fakat Semele Zeus’un aşık olduğu en talihsiz insandır. Bu talihsizliğin sebebi ise bizzat Zeus’un karısı olan Hera’dır.

Zeus’un Semele’ye duyduğu aşktan haberdar olan Hera, Semele’nin dadısı kılığına girerek, Semele’yi birlikte olduğu kişinin Zeus olmadığına ikna eder. Bunun üzerine Semele, Zeus’a kendisine insan kılığında değil de tanrı suretiyle görünmesini ister. Zeus bu isteği ilk başta şaşırsa da kabul eder ve Semele’ye kendi görüntüsü ile görünür. Bunun sonucunda Semele ölür. Fakat bir mucize sonucu karnındaki bebek yaşar. Bu bebek, Eski Yunan mitolojisinde şarap tanrısı olarak adlandırılan Dionysostur.

Dionysos’un Sembolleri

Zeus Hera’nın kıskançlıklarından dolayı Dionysos’a zarar vermemesi için onu bir oğlağa dönüştürür. Daha sonra oğlak Dionysos’un simgesi olarak kullanılacaktır. Ayrıca Dionysos üzüm salkımı, asma ve keçi ile de betimlenmiştir. Genellikle Dionysos elinde bir üzüm salkımı tutarak ve başında asma dalları ile süslenmiş bir çelenk bulunarak görünüyordu. Yani sarmaşık, asma ve üzüm onun sıfatları haline gelmişti.

Coşku ve Mutluluğun Tanrısı

Şarap tanrısı olan Dionysos, çoğu zaman mozaiklerde sarhoş ve kendinden geçmiş olarak betimlenmiştir. Hatta birçok mozaikte ayakta durmasını sağlamak için ona yardım eden başka tanrılar da resmedilmiştir. Dionysos aynı zamanda coşku, mutluluk gibi yaşama sevinci uyandıran unsurlarında tanrısıdır. Üzüm ve asma gibi şarabın yapımını çağrıştıran simgeler Dionysos’un bir figür olarak ortaya çıkışında oldukça önemli bir yere sahiptir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here