Genel Kültür İlk Türk Devletleri Konu Anlatımı Asya Hun İmparatorluğu Teoman tarafından MÖ 220 yılında kurulmuştur. Bu devletin en güçlü dönemleri Mete Han zamanındadır. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti olarak bilinmektedir. Çin Seddi bu dönemde Asya Hun İmparatorluğu’nun saldırılarına karşı Çinliler tarafından inşa edilmiştir. Bu devlet Türk boylarını ilk defa tek bayrak altında toplamıştır. Dünyada önemli bir yeri olan ordu sistemi Mete Han döneminde oluşturulmuştur. MS 48 yılında ise imparatorluk ikiye bölünmüş ve sonrasında dağılmıştır.

Genel Kültür İlk Türk Devletleri Konu Anlatımı

Genel Kültür İlk Türk Devletleri Konu Anlatımı - Genel Kültür İlk Türk Devletleri Konu Anlatımı
Genel Kültür İlk Türk Devletleri Konu Anlatımı

Avrupa Hun İmparatorluğu

Türkler Avrupa’ya Kavimler göçü ile ulaşmışlardır. Avrupa’ya ulaşan Türkler Balamir Kağan liderliğinde Avrupa Hun Devletini 352 yılında kurmuştur. Bu devletin önemi Avrupa’daki ilk Türk devleti olmasıdır. Atilla dönemi devletin en iyi dönemidir. Atilla hayatını kaybetmiş ve sonrasında germenler tarafından 486 yılında yıkılmıştır.

Şimdiye kadar bahsedilen, genel kültür konularından birisi olan ilk Türk devletlerinde Asya ve Avrupa Hun İmparatorluğu önemli bir yere sahiptir. Bunların devamında konu anlatım olarak Göktürk devletleri ve Uygur devletinin özelliklerinden bahsedilecektir.

Göktürk Devleti

Bumin kağan tarafından Ötüken’de Göktürk devleti kurulmuştur. Göktürk devletinin önemi Türk ismi kullanılarak kurulmuş ilk devlet olmasıdır. Devlet ikiye ayrılmış ve iki yönetim şekliyle yönetilmiştir. İpek yolu için birçok mücadelede bulunmuştur. Bumin Kağan öldükten sonra baskılara dayanamayan devlet Doğu Göktürk ve Batı Göktürk olmak üzere ikiye ayrılmış ve sonrasında Çin İmparatorluğu tarafından yıkılmıştır.

Göktürk Devleti

Göktürk devletinin ikiye ayrıldığı dönemde bir topluluğun ayaklanması ile birlikte Kutluk Kağan liderliğinde yeniden kurulmuştur. Kendilerine ait alfabeleri olması ve yazıyı kullanmaları önemlidir. Bunu gerçekleştiren ilk Türk devletidir. Devlet en verimli zamanlarını bilge kağan döneminde yaşamıştır.

Uygurlar

Uygurlar 745 senesinde Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur. Yerleşik hayata geçmiş, yerleşik yaşayan Uygurlar ilk mimari eserleri bırakmışlardır. Yine Tezhip sanatı, minyatür gibi eserler Uygurlar tarafından bırakılmıştır. Mani dinini kabul etmiş ilk Türk devleti olarak bilinmektedir. İkinci Göktürklerden sonra Uygurlar da kendi isimlerini verdikleri kendi alfabelerini kullanmışlardır. İlk kütüphane Uygurlar döneminde kurulmuştur. Tarıma önem vermiş ve su kanallarını oluşturmuşlardır.

“Osmanlı Tarihi Kuruluş Devri” Başlıklı Makaleyi Okuyabilirsiniz.

Osmanlı Tarihi Kuruluş Devri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × one =