Fransız İhtilali Ne Zaman Olmuştur?

0
168

Fransız İhtilali Ne Zaman Olmuştur?

Fransız İhtilali

Genel kültür açısından çok önemli bir yere sahiptir Fransız İhtilâli. Fransa’da 1789 yılında halkın ve burjuva sınıfının, en üst tabakaya yani asillere, krallara ve rahip sınıfına karşı yapmış oldukları ayaklanmadır. Dünya tarihi için de ayrı bir öneme sahip olan Fransız İhtilâli’nin birçok sebepleri vardır.

Fransız İhtilalinin Sebepleri

Fransa’da ekonominin büyük bir bölümünü elinde bulunduran asiller, krallar ve rahipler mevcuttu. Bu şekilde olması insanları sınıflara bölmüştü. Ekonominin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran asiller ülkenin küçük bir bölümünü oluşturuyor; bu da büyük bir çoğunluğun yoksul kalması anlamına geliyordu.

Bir diğer sebep ise, yedi yıl Savaşları’nda çok büyük zarara uğrayan Fransa, İngiltere’ye kaybettiği kolonilerin etkisi ile de ciddi anlamda ekonomik yıkım yaşamıştı. Tüm bunların ardından, yoksulluğa daha fazla dayanamayan halk ve burjuva sınıfı ayaklanmış ve krala ve asillere karşı gelmişti. Burada etkin rol oynayan bir düşünür bulunmaktaydı. Eşitliği ve özgürlüğü savunan Jean Jacques Rousseau, bu ayaklanmada etkili bir rol oynamıştır.

Fransız İhtilali Sonuçları

Halkın ve burjuva sınıfının gerçekleştirmiş olduğu ayaklanma başarı ile sonuçlanmıştır. Başarıya ulaşmasından sonra oluşan en önemli sonuç, demokrasi ve cumhuriyet rejiminin ortaya çıkmış olmasıdır. Günümüz devlet yönetim modellerinin ilk adımı Fransız İhtilâli ile atılmıştır. Buna bağlı olarak milliyetçilik, özgürlük, eşitlik ve adalet kavramları ortaya çıkmış olup; özellikle milliyetçilik ve özgürlük kavramlarının etkisi ile birçok imparatorluk parçalanmıştır. Parçalanan imparatorluklardan birisi de Osmanlı İmparatorluğu idi. Diğer bir sonuç ise insan haklarının yerini bulmasıdır. Bunun oluşmasında en etkili unsur, ihtilalden önce yayımlanan İnsan Hakları Beyannamesi’dir.

Dünya tarihi açısından önemli sonuçlardan birisi de yeni bir çağın başlangıcının olmasıdır. İhtilâl, Fatih Sultan Mehmet’in başlattığı yeniçağı kapatıp yakın çağı açmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − five =