Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir ? Kimler Bu Ödenekten Faydalanabilir?

0
290

headline 1 - Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir ? Kimler Bu Ödenekten Faydalanabilir?

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir ? Kimler Bu Ödenekten Faydalanabilir?

Kurumca yetki verilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş görmezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş görmezlik ödeneği verilir.

4/1-a sigortalıları ile 5.madde kapsamındaki sigortalılardan , hastalık sigortasına tabi olan sigortalıların hastalık sebebiyle iş görmez duruma düşmeleri halinde , işgörmezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla , geçici iş görmezliğin 3.gününden başlamak üzere her gün için geçici iş görmezlik ödeneği ödenir.

4/1-a sigortalıları ile 4/1-b bendinde yer alan sigortalılardan muhatar olan , gerçek veya basit usülde gelir vergisi mükellefi olan , gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan ve taraımsal faliyette bulunan sigortalı kadının analığı halinde , doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olmak şartıyla , doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık süre boyunca , çoğul gebelik halinde ise , doğumdan önceki sekiz haftalık süreyle iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici işgöremezlik ödeneği ödenir.

Anonim şirket yönetim kurulu üyesi ve ortağı olan , sermayesi paylara bölünmüş komandir şirketlerin komandite ortağı olan ve diğer şirket donanma iştiraklerinin her türlü ortağı durumunda olan 4/1-b kapsamındaki kadın sigortalılara geçici işgöremezlik ödeneği ödenir.

10a11f5bac90816a6a81b70744110b82 - Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir ? Kimler Bu Ödenekten Faydalanabilir?

4/1-b sigortalılarına iş kazası , meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği , genel sağlık sigortası dahil , prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla , yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin devamı ve gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir.

İş Kazası , meslek hastalığı ve hastalık hallerinde , sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici işgörmezlik ödeneği , yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı , ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi olarak ödenir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz