Hizmet Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

0
Hizmet gün sayısı: Sigortalı çalışanların emekli statüsüne geçebilmeleri için pirim ödemesi yapmaları gereken tam gün sayısını belirtir. Hizmet gün sayısını bilmek çalışanların emekli olabilmek...

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir ? Kimler Bu Ödenekten Faydalanabilir?

0
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir ? Kimler Bu Ödenekten Faydalanabilir? Kurumca yetki verilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla iş kazası veya...

İş Kanununa Göre Haftalık Çalışma Süresi Ne Kadardır?

0
İş Kanununa Göre Haftalık Çalışma Süresi Ne Kadardır? Kanun koyucu , çalışma süreleri konusunda işvereni tamamen serbest bırakmamış , çoğu mutlak emredici nitelikte düzenlemeler...

Bakmadan Geçme