fft99 mf5037503 - İşsizlik Sigortası Nedir? Kimler , Ne Kadar Süre Faydalanabilir?

En önemli sosyal risklerden dolayı sosyal sorunlardan birisi olan işsizliğe karşı bir ölçüde ekonomik destek sağlayan bir sigorta kolu olarak işsizlik sigortası ortaya çıkmıştır.Ülkemizde diğer sigorta kollarından epeyce sonra devreye giren işsizlik sigortası esas itibariyle kısa vadeli bir sigorta koludur.Ancak diğer kısa vadeli sigorta kollarından farklı olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun kapsamında değil , 4447 sayılı ayrı bir Kanun kapsamında düzenlenmiştir. İşsizlik sigostası ile görevlendirilen kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu’dur.

Kredi Kartı İşsizlik Sigortası Ne İşe Yarar - İşsizlik Sigortası Nedir? Kimler , Ne Kadar Süre Faydalanabilir?

İşsizlik Sigortası’ndan Kimler Faydalanabilir?

İşsizlik sigortasından kimler faydalanabilir şekilde açıklanmıştır :

İş sözleşmesi ile bir iş yerine tabi olarak çalışanlar : Bu grupta yer alanlar 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında tam ve kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar , başka kurumlara göre iş sözleşmesiyle çalışanlar ve karşılıklılık esasına göre hizmet akdi ile (iş sözleşmesi) çalışan yabancılar olmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 52/1 maddesi kapsamında işsizlik primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar ,

5510 sayılı Kanunun ek 6.ncı maddesi kapsamındaki sigortalılar,

506 sayılı Sosyal Sigortalılar Kanunu’nun 20.maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışanlar.

İşsizlik sigortası zorunludur.4447 sayılı kanun kapsamına giren ve halen çalışmakta olanlar , Kanun yürürlüğe girdiği tarihte , yeni işe girenler ise işe başladıkları tarihten itibaren sigortalı olurlar. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen işyerleri ve sigortalılar Türkiye İş Kurumuna da bildirilmiş sayılmaktadır.

İşsizlik sigortasıprimlerinin toplanmasından Sosyal Sigortalar Kurumu , diğer bütün hizmet ve işlemlerin yapılmasından Türkiye İş Kurumu görevli , yetkili ve sorumludur.Bunun için Türkiye İş Kurumubünyesinde İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı kurulmuştur.

İşsizlik sigortasının finansmanı işsizlik sigortası primleri ile karşılanır. İşsizlik sigortası primi , sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 80.nci ve 82.nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançları üzerinden alınır. Bu kazanç üzerinden %1 sigortalı , %2 iş veren payı ödenir. Ayrıca %1 oranında da devlet katkısı vardır.

İşsizlik Ödeneğinden Ne Kadar Süre Faydalanabilirim ?

İşsizlik ödeneğinden yararlanma süresi , işsizlik sigortası primi ödenen süre arttıkça , artmaktadır. Ancak gene de sınırsız değildir. Buna göre , hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan , son üç yıl içinde ;

600 gün sigortalı çalışıp , işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün ,

900 gün sigortalı çalışıp , işsizlik primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün ,

1080 gün sigortalı çalışıp , işsizlik primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre boyunca işsizlik maaşı ödenir.

Önemli Not ;

İşsizlik ödeneği alan kişi , İşKur tarafından kendisine , mesleğine ve önceki işindeki ücrete eşit veya yakın uygun bir iş teklif edildiğinde haklı bir neden olmadan bu teklifi reddederse , başka bir işte ücret alarak çalıştığı anlaşılırsa , meslek geliştirme , yetiştirme eğitimini reddederse , İşKur tarafından yapılan çağrılara cevap vermezse ve istenilen bilgi ve belgeleri yetkililere ulaştırmazsa , işsizlik ödeneği kesilir.

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here