Zorunlu Eğitim Süreci Nasıl İşler?

0
96

Zorunlu Eğitim Süreci Nasıl İşler?

Eğitim Nedir?

Hayatın en önemli kavramlarının başında gelen eğitim, kısaca bir bireyin davranışlarının önceden tasarlanmış ve belirlenmiş esaslara göre bilinçli bir şekilde değiştirmek olarak tanımlanabilir. Eğitimde planlanan bu davranışların kazandırılması yaşla doğrudan orantılıdır. Hedeflenen davranışların kişi tarafından özümsenmesi için kişinin belirli bir zihinsel ve fiziksel yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.

Zorunlu Eğitim Nedir?

Eğitimin temelinde olan plan ve programlamanın devlet gibi ana bir otorite tarafından belirlenmesine “Zorunlu Eğitim” denilir. Zorunlu eğitimde amaç kişiyi hem çağın hem de içinde yer aldığı toplumun ihtiyaçlarına göre yetiştirmek, çağın gerektirdiği durumlara karşı kişiyi hazırlamaktır. Zorunlu eğitim temel noktası otorite tarafından verilen eğitim sonucunda kişinin otoritenin istediği davranışları kazanmasını sağlamaktır.

Zorunlu Eğitim Süreci Nasıl İşler?

Türkiye’de eğitim üzerinde yapılan değişiklikler sonucunda 2012-2013 yılı eğitim öğretim dönemi itibariyle zorunlu eğitim 12 (on ki) seneye çıkartılmıştır. Yapılan bu değişikliğin sonucunda on iki seneye çıkartılan eğitim devlet okullarında parasız olarak verilmektedir. Yeni eğitim sistemine göre on iki senelik eğitim üçe bölünmüştür. 4+4+4 olarak da bilinen yeni eğitim sitemine göre ilk dört sene ilkokul, diğer sekiz sene de ortaokul ve lise olarak ayrılmıştır. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin farklı binalarda eğitim görmeleri esasına dayanan zorunlu eğitim siteminde amaç, kişinin on iki senelik eğitiminde kesintiye uğramadan lise diplomasını almasını sağlamaktır. Yeni sisteme göre ilkokulu bitiren öğrencinin ortaokul kaydı adrese dayalı olarak otomatik bir şekilde yapılır. Öğrenci imam-hatip lisesine gitmek isterse kaydını kendisi yapmak zorundadır. Ortaokul dönemini bitiren öğrenci girdiği sınavdan aldığı puana göre Fen, Anadolu lisesi, Sağlık Meslek Lisesi ya da Spor lisesini tercih edebilir. Genel liseler, imam-Hatip liseleri, mesleki ve teknik liseleri sınavsız öğrenci almaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + two =